ازکی و کاربران آن با انتخاب نسخه الکترونیکی بیمه نامه به مردم خوی کمک می کنند


گروه آزاکی طرحی را تعریف کرده است که بر اساس آن با مشارکت کاربران و انتخاب نسخه الکترونیکی بیمه نامه، در مدت زمان بیشتری به مردم خوی کمک کند. مبالغ جمع آوری شده و میزان استفاده از آن به صورت شفاف در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

کاربران Ezki می توانند در هنگام خرید یا تمدید بیمه نامه شخص ثالث پس از وارد نمودن مشخصات خود و انتخاب بیمه مورد نظر خود، در صفحه “نحوه ارسال بیمه نامه” گزینه “من به نسخه چاپی نیاز ندارم” را انتخاب کنند.