ابزارهای سنگی باستانی کشف شده در برزیل ساخته دست بشر نیستند


به گفته محققانی که کتاب هولوسن را تالیف کرده‌اند، اکنون شواهد قانع‌کننده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد آن ابزارها ساخته دست بشر نبوده‌اند. فدریکو ال. آگنولین گفت: “بررسی ما از شواهد نشان می دهد که مکان های باستانی در برزیل متعلق به آمریکایی های اولیه نبوده است.” بلکه نتیجه فعالیت میمون هاست».

محققان ابزارهای یافت شده در Pedra Forada را با ابزارهایی که امروزه توسط میمون های کاپوچین استفاده می شود مقایسه کردند. آگوستین ام. آگنولین گفت: «نتیجه شگفت‌انگیز بود: هیچ تفاوتی بین ابزارهای فرضی انسان‌های 50000 سال پیش و ابزارهای میمون‌های امروزی وجود نداشت.

محققان مطالعات و مشاهدات گذشته جمعیت میمون‌های کاپوچین را مرور کردند که نشان داد این نخستی‌ها از ابزارهای کوچکی مانند چکش و سنگ‌های بزرگ و صاف به عنوان سندان برای شکستن پوسته‌های آجیل و دانه‌های گیاهی استفاده می‌کنند. آگوستین ام. آگنولین گفت: «نتیجه این است که سنگ‌های مورد استفاده اغلب می‌شکنند و قطعات سنگی تولید می‌کنند که شبیه آنهایی است که انسان هنگام ایجاد ابزار سنگی تولید می‌کند.

همچنین محققان در مقاله The Holocene با اشاره به عدم وجود گودال های آتش و یا آثار باقی مانده از مواد غذایی گفتند که هیچ مدرکی دال بر وجود انسان وجود ندارد. آگنولین گفت: «مطالعه ما نشان می‌دهد که ابزارهای یافت شده در Pedra Forada و سایر مکان‌های مجاور برزیل، نتیجه شکستن آجیل‌ها و سنگ‌های گیاهی توسط میمون‌های کاپوچین در حدود 50000 سال پیش بوده است.