آموزش تشخیص محتوای تولید شده با هوش مصنوعی


در آزمایش اول، در حالی که Detect توسط Veronica به درستی محتوا را 100٪ نوشته شده توسط انسان تشخیص داد، Detect توسط Jarvis به اشتباه چندین جمله را که توسط هوش مصنوعی نوشته شده بود شناسایی کرد. با این حال، متن نوشته شده توسط ChatGPT توسط هر دو به درستی تشخیص داده شد.

هنگامی که از Jarvis خواسته شد متن ترکیبی را تجزیه و تحلیل کند، Detect توسط Jarvis بهتر عمل کرد و جملات هوش مصنوعی بیشتری را برجسته کرد. اما ورونیکا آن را به عنوان محتوای 100% انسانی نشان داد.

می توان گفت که ابزار تشخیص متن هوش مصنوعی رایگان Paraphrasingtool.ai در مجموع نتایج خوبی را ارائه می دهد.

8. AI Content Detector توسط Copyleaks

Copyleaks، یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تشخیص سرقت ادبی، ابزار دیگری برای تشخیص ChatGPT، GPT-3 و سایر مدل‌های زبانی مشابه دارد. چیزی است که ابزار تشخیص متن کپی لیکس چیزی که آن را متمایز می کند این است که می تواند محتوای نوشته شده به زبان های دیگر مانند اسپانیایی و فرانسوی را نیز تشخیص دهد.

این ابزار توانست داستان کوتاه ارنست را که توسط یک انسان نوشته شده بود با احتمال حدود 85% به درستی شناسایی کند. بنابراین متن هوش مصنوعی را با اطمینان 99.99٪ همانطور که توسط هوش مصنوعی نوشته شده است شناسایی کرد. احتمالاً دیگر تعجب نخواهید کرد که وقتی نوبت به تشخیص محتوای ترکیبی هوش مصنوعی و انسانی رسید، ابزار تشخیص متن Copyleaks آن را به عنوان متن انسانی با احتمال 96٪ شناسایی کرد.