“آفریقا”؛ مجموعه ای تحسین برانگیز از تصاویر حیوانات حیات وحش آفریقا


زمانی که لوران باهو از حیوانات عکاسی می کند، تبدیل به یک عکاس پرتره می شود که تنها به دنبال صحت موضوع خود است. به گفته خود لوران، او به صورت غریزی و با حس ششم عکس می گیرد. برای این عکاس تنها چیزی که مهم است ملاقات و تجربه است. با استفاده از عکاسی سیاه و سفید، لوران با سایه و نور بازی می کند تا توجه را روی موقعیت، ترکیب، مواد یا بافت موجود متمرکز کند. عکس های ساده و لطیف از زندگی روزمره حیوانات ماهیت کار او را تشکیل می دهد.