آرمان صفایی از مدیریت اتحادیه مشاغل مجازی استعفا داد


اتحادیه کسب و کارهای مجازی در یک سال گذشته فراز و نشیب ها و حاشیه های زیادی را پشت سر گذاشته است که آخرین مورد آن عزل هیئت مدیره این اتحادیه از سوی اتاق اصناف و دبیرخانه هیأت عالی نظارت و انتصاب یک هیئت مدیره جدید اما حواشی برای این اتحادیه ادامه دارد.

ضمیمه خبر پست اینستاگرامی آرمان صفایی آخرین رئیس اتحادیه است که در بخشی از آن آمده است: از پذیرش رسمی ریاست اتحادیه انصراف دادم. بگذارید دلایل باقی بماند. اتحادیه به اندازه کافی در حاشیه بوده است، من نمی خواهم این موضوع حاشیه جدیدی ایجاد کند. من قبول کردم و شروع کردم به کمک، اما به هر حال امکان نداشت که تاثیر جدی داشته باشد.»

این در حالی است که قرار بود آرمان صفایی تا زمان برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتحادیه که مدت ها به تعویق افتاده بود، مدیریت را برعهده بگیرد. به تعویق افتادن انتخابات اتحادیه از سال 1400 نارضایتی بسیاری از اعضای اکوسیستم را در پی داشت. دفعه قبل که هیات عالی نظارت با انشعاب اتحادیه موافقت کرد، این انتخابات دوباره به تعویق افتاد.

صفایی در پست اینستاگرامی خود به زیاده روی ها و توقعات نهادها و سازمان ها اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد افراد جدیدی که مسئولیت اتحادیه را بر عهده می گیرند بتوانند این انتظارات و زیاده روی ها را کنترل کنند.

تغییراتی مانند تفکیک اتحادیه و برکناری هیات مدیره با دخالت نهادهایی مانند وزارت حریم خصوصی و هیات نظارت اتاق اصناف صورت گرفت.

پیش از این در مردادماه با استعفای حمید محمدی، فرشاد وکیل زاده رئیس این اتحادیه شد. پس از آن دو تن دیگر از اعضای هیات مدیره از سمت خود استعفا دادند و اعضای اتحادیه به دنبال برگزاری سریعتر انتخابات بودند تا اینکه اتحادیه به دو بخش توزیعی و خدماتی تقسیم شد و مجددا انتخابات به تاخیر افتاد.

رئیس چهارم اتحادیه که تنها یک بار انتخاباتش برگزار شد نیز در پست خود اشاره کرد که امیدوار است مسئولان جدید بتوانند به بنگاه های کوچک کمک بیشتری کنند و خود را به حفظ منافع بنگاه های بزرگ محدود نکنند.