آبین رتبه اول شرکت های تصفیه آب


برخی از مهمترین مواد شیمیایی تصفیه آب عبارتند از:

کربن فعال

کربن فعال یا کربن فعال یکی از پرکاربردترین مواد شیمیایی در صنعت تصفیه آب است. این ماده که سطح بالایی دارد برای حذف بو، رنگ، طعم، برخی فلزات سنگین و کلر آب استفاده می شود. کربن اکتیو قدرت جذب بالایی برای این آلاینده ها دارد و مقدار کمی از این ماده می تواند مقدار زیادی از آلاینده های آب را حذف کند. بنابراین از نظر اقتصادی نیز یک ماده شیمیایی مقرون به صرفه در تصفیه آب است.

سیلیس

سیلیس یکی از مواد معدنی مورد استفاده در تصفیه آب است که منابع آن در طبیعت فراوان است. سیلیس در دانه بندی های مختلف برای حذف ذرات معلق بزرگ و کدورت آب استفاده می شود.

در مخزن فیلتر شنی با توجه به حجم فیلتر به میزان لازم سیلیس ریخته می شود. آب از بالای فیلتر وارد مخزن می شود و با عبور از بستر سیلیسی داخل مخزن، ذرات معلق آن بین سوراخ های سیلیسی محبوس می شود. سپس آب شفاف از انتهای مخزن توسط نازل جمع آوری از مخزن خارج می شود. آب تصفیه شده از این مرحله وارد سایر مراحل تصفیه می شود.

ضد اسکالانت

آنتی اسکالانت یکی از مواد شیمیایی مهم و ضروری دستگاه های تصفیه آب صنعتی می باشد. این ماده برای تصفیه و حذف آلاینده های آب مفید نیست، اما نقش بسیار مهمی در نگهداری و محافظت از فیلترهای ممبران که مهمترین قسمت دستگاه های تصفیه آب صنعتی می باشد، ایفا می کند.

آنتی اسکالانت ساختاری دارد که باعث می شود ذرات معلق و آلاینده ها به خود بچسبند و در نتیجه از ته نشین شدن آنها جلوگیری می کند. به این ترتیب از ایجاد رسوب در فیلترهای غشایی جلوگیری می شود.

انواع فیلترهای مهم در تصفیه آب

هر فیلتر آب کاربرد خاصی دارد. در واقع برای حذف انواع آلاینده های تصفیه آب از انواع فیلترها در دستگاه استفاده می شود. این فیلترها تنوع زیادی دارند که در اینجا تنها به بررسی مهمترین آنها می پردازیم:

فیلتر غشایی

فیلتر ممبران مهمترین فیلتر آب است که توانایی حذف اکثر آلاینده های آب را با دقت 0001/0 میکرون دارد. این فیلتر در کنار سایر فیلترها و مواد شیمیایی تصفیه آب عملکرد فوق العاده ای از خود نشان می دهد.

فیلتر شنی

فیلتر شنی در قسمت پیش تصفیه دستگاه تصفیه آب صنعتی برای رفع کدورت و حذف ذرات معلق آب استفاده می شود. فیلتر شنی سیلیس با دانه بندی های مختلف پر شده است که قابلیت حذف ذرات معلق در اندازه های بزرگ را دارد. آبی که از فیلتر شنی خارج می شود آبی شفاف و بدون ذرات معلق بزرگ است.